O nás

Jsme skupina lidí, kteří se sdružili za účelem jednoho společného zájmu: město Hejnice.

Ve složení zastupitelů Jiří Horák, Mgr. Jan Kašpar, Ing. Alena Dvořáková, Libor Juklíček, Petr Zoreník, Milan Pecháček a Vlastimil Zoreník (a za plné podpory jejích ostatních členů, jmenovitě: paní Aleny Kusé, Mgr. Marie Kolačné, Mgr. Michaely Čumpelíkové, Ing. Michaely Štainbruchové) chceme pracovat pro město a spolupodílet se na jeho růstu a prosperitě. Chceme vám dokázat své zkušenosti a ukázat, že nám není lhostejné, kde tráví čas vaše děti, kde žijeme my a kde se denně pohybují naši senioři. Spolu s ostatními kolegy spolku tak máme pro vás připraveno několik akcí, na kterých bychom se s vámi rádi setkávali, vyslechli váš názor, vaše připomínky, ale i podnětné návrhy a realizovatelné nápady. Jde nám zejména o to, abyste se vy, občané Hejnic, ve svém městě cítili dobře a bezpečně, měli dostatek příležitostí k trávení volného času ať již sami pro sebe, s partnery a partnerkami nebo rodinami a dětmi, aby vaše město bylo městem, ve kterém se vám bude spokojeně žít, bydlet i pracovat. Věříme, že společnými silami se nám podaří vybudovat Hejnice ještě přitažlivější a krásnější.

Máte-li zájem stát se naším členem, členkou nebo příznivcem, neváhejte nás osobně či elektronicky kontaktovat. Rádi vás přivítáme ve svých řadách.


Vaši „Společně pro Hejnice