Pro Vaše dotazy, náměty, připomínky můžete využít mimo osobních rozhovorů i náš e-mail  info@spolecneprohejnice.cz