10. prosince 2016 proběhl v prostorech baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích další z ročníků Vánočního stromu dětí. Strom letos zahájila vokální skupina Akcent, která svým hlasem a výběrem skladeb nenechala nikoho na pochybách, že jejich zpěv je tím nejkrásnějším příspěvkem adventní doby a blížícího se času Vánoc. Následovala neméně úspěšná vystoupení žáků Základní a mateřské školy Hejnice. V prostorech MCDO probíhala prodejní akce, jež nejen čerstvě napečenými perníčky ozdobila a podtrhla onu správnou atmosféru.  Před bazilikou se pak vánočního lumpačení ujala organizace Střevlík, která se postarala o příjemnou zábavu na celé sobotní odpoledne.

Poděkování na tomto místě patří všem zúčastněným, všem organizátorům a všem návštěvníkům, kteří svou účastí a úsilím přispěli k jednomu velmi mile strávenému sobotnímu, adventnímu odpoledni.

 Všem občanům Hejnic a přátelům Hejnic z blízkého i vzdáleného okolí přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 pohodu, klid a vzájemné porozumění.

 Vaši Společně pro Hejnice.

 

23. 11. 2016 proběhla v prostorech SŠHL Hejnice další z úspěšných akcí pořádaných Spolkem Společně pro Hejnice - adventní dílny. Díky zručným rukám odborného personálu, trpělivosti, velkému výběru a možnosti použitého materiálu a neskutečné dávce fantazie všech příchozích vznikala pod rukama všech účastníků dílka vskutku originální a velmi skvostná. Za tichého doprovodu koled tak všichni jemně nasáli předvánoční atmosféru a mohli se společně těšit nejen na výsledek své práce, ale i na čas pokojných svátků vánočních. Velké poděkování všemu personálu, který byl onoho dne k dispozici, organizátorům, jež na místě rozdávali velmi příjemné pohoštění a všem, kteří dorazili a svou přítomností jen podpořili vznik příjemné a vlídné atmosféry.

 

"Za příznivého počasí již potřetí zavládla na fotbalovém hřišti sportovní - ale jiná, než pouze fotbalová - nálada. Spolek Společně pro Hejnice připravil pro rodiče s dětmi v den zářijového státního svátku lehké sportovní setkání, založené na netradičních sportovních disciplínách. Podle fotografií lze poznat, že se bavili malí i velcí. A to je pro nás největším potěšením. Děkujeme za příjemné občerstvení během akce, všem sportovcům a sportovkyním za účast, organizátorům za cenný čas a TJ za prostor. 19. 10. 2016 v odpoledních hodinách se s Vámi budeme těšit na další setkání. Tentokráte nikoliv ve sportovním, ale dušičkovém duchu. Krásný podzim! Členové spolku Společně pro Hejnice."

 

 U tvořivých dílen ještě chvíli setrváme, naše další pozvání patří opět do prostor hejnického učiliště - 23. 11. 2016, od 15.30 hod se zde totiž bude konat adventní kutění, tvoření, tvůrčí práce a možnosti zkrášlení štědrovečerního stolu či tvorba jakékoliv jiné předvánoční či vánoční výzdoby. Zváni jsou všichni, kteří mají rádi tvořivou práci. Nemusí se bát žádný neumětel, po boku lektorů z učiliště vznikají díla vskutku velmi krásná a zdařilá i těm největším nešikům. Pokud nevěříte, přijďte si to ověřit!

 

2. dubna 2016 proběhl v kostele Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce koncert vokální skupiny Akcent. Ti, kdo nezaháleli a dorazili do tak důstojných prostor, odcházeli mile překvapeni. Vokální skupina Akcent pod vedením paní Heleny Krasnické pochází z Liberce a zabývá se rockem a popem v netradičním pojetí. I přesto, že se nejedná o typickou chrámovou hudbu, jejich repertoár do kostela zapadl a nesl se honosně celým prostorem. Nejkrásnějším hudebním nástrojem na světě je lidský hlas a kdo koncert navštívil, může se díky vokální skupině Akcent pod tuto větu směle podepsat.

V sobotu 19. března proběhl v prostorách Mateřské školy Zvoneček druhý ročník Velikonočního zajíčka. Počáteční rozpaky s počasím byly překonány redukcí soutěží a přemístěním dílniček do prostor mateřské školy.

Rodiče s dětmi tak mohli vyrábět netradiční velikonoční vajíčka, slepičky, ovečky z muchlaného papíru nebo vaty, ozdobit papírová vajíčka, uplést pomlázku rozličných rozměrů, vytvořit zajíčka ze sena a nebo krásný velikonoční závěs na dveře. Připraveno bylo velké množství barevných papírů, razidel, různých typů zdobících materiálů. Kdo nezahálel, odnášel si odtud náruč velikonočních atributů. Vydařené počasí nakonec ještě umožnilo přemístit hod velikonočním vajíčkem do venkovních prostor, tak se děti mohly proběhnout i venku.

Děkujeme nejen všem, kteří se na přípravě akce podíleli, ale hlavně všem účastníkům a rodičům, kteří usedli ke stolečkům, pomáhali svým ratolestem vytvořit veselá velikonoční překvapení, a svou účastí tak vykouzlili malou a velmi příjemnou předvelikonoční atmosféru. 

 Ve středu 25. 11. proběhly v učebně odborného výcviku SŠHL tvořivé adventní dílničky. Účast byla skutečně hojná a je velmi těžké posoudit, zda to bylo blížícím se kouzlem Vánoc nebo předchozí zkušeností s vlídnými, tvořivými a velmi ochotnými studentkami či učiteli odborného výcviku. Každopádně si každý z přítomných odnesl domů nejen krásný a podle svých představ vytvořený adventní či již vánoční atribut, ale hlavně příjemný pocit z mírně pracovně laděného odpoledne. Veliké poděkování patří všem zaměstnancům SŠHL, kteří svou trpělivostí a moudrými, fundovanými radami přispěli k tomu, že každý z účastníků si z učebny odnášel skutečně vánoční skvost, ale též všem babičkám, maminkám, tetičkám a dětem, které se dostavily, aby se tu za tichého znění vánočních koled svou fantazií a kreativním tvořením přiblížili tajemnému adventnímu času.
 

 28. 11. proběhly době od 13 do 16 hod. v budově MCDO prodejní adventní trhy. Trhy byly zahájeny vystoupením dětí v bazilice, poté  následoval prodej vánočních ozdob, pochutin a výrobků zdejších drobných živnostníků, to vše doprovázené dalšími vystoupeními dětí z řad našich škol a mateřských školek. 

 
 

6. 11. 2015 proběhlo v odpoledních hodinách v klubovně Moštárny Hejnice první Čtení a předčítání. Zazněly úryvky z knih Karla Čapka - Povídky z jedné kapsy - povídka Básník, fejeton o drzosti kosů, z Obrázků z Anglie jsme se věnovali anglickým katedrálám a slavným městům a rivalům v oblasti vzdělání Cambridgi a Oxfordu, úryvkům z Dášeňky a čili života štěněte, v níž je autorem fotografií samotný Karel Čapek. Celé předčítání skončilo čtením slavné Pohádky pošťácké. Hlavním "interpretem" celé páteční četby byl herec, moderátor, scénárista a umělecký manažer Jiráskova divadla v České Lípě, pan Jarek Hylebrant. Svým přednesem a sametovým hlasem si již první větou dokázal získat i toho nejnáročnějšího čtenáře z řad dětí, které se na Čtení a předčítání dostavily. Veliké poděkování nejen všem zúčastněným z řad dětí i dospělých, ale i panu Hylebrantovi za obětavý čas, výdrž a profesionální zdolání překážek nastavených jazykem spisovatele pana Karla Čapka.

 

 

 Dušičkové dílničky 201521. 10. 2015 proběhly v učebně odborného výcviku první dušičkové dílničky určené nejen našim seniorům, ale všem, kteří si v tento podzimní čas rádi vzpomenou na někoho blízkého zemřelého. Všichni, kteří dorazili, byli nadšeni nejen vystavenými exponáty, ale též možností něco takového si sami vyrobit a donést domů. Velmi často se z úst návštěvníků opakovala věta "já si tu zkusím jen něco malého"... Hodina a půl utekla rychleji než voda a většina účastníků nejenže odcházela domů ověnčena podzimními a dušičkovými výrobky a vazbami, ale ještě velmi spokojena s vlastní prací, kreativitou a výběrem veškerých poskytnutých materiálů.

Veliké poděkování patří nejen všem, kteří dorazili a podpořili příjemnou a milou atmosféru u hrnečku čaje nebo horké griotky, ale zejména všem učitelům odborného výcviku a dobrovolníkům, kteří nám neznalým a mnohdy velmi nezručným věnovali svůj drahocenný čas a měli s námi tu trpělivost a snahu vyhovět našim mnohdy náročným a nelehkým přáním ohledně vazby a jejího vzezření.

Všichni se budeme těšit na opakované podobné tvoření na konci listopadu, kdy naše dílničky ponesou již nádech prvního adventu. A v tomto duchu si budeme moci společně opět vytvořit cokoliv, co atmosféru očekávaných Vánoc v příjemném smyslu slova jen podpoří.

  

 

 

 

Koncert skupiny Akcent

 

 

 

 

Velikonoční zajíček 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu září nás čeká další sportovní den! V závislosti na počasí a na fotbalových kláních bude zvoleno datum našeho dalšího Sportovního odpoledne pro rodiče a děti. V plánu jsou opět zajímavé a netradiční soutěže, ceny, chybět nebude ani občerstvení. Vítána je dobrá nálada a chuť zapojit se!

Ve druhé polovině října (jeden den v týdnu od 19. – 25. 11. 2015) se můžeme těšit na Dušičkové dílničky. V rámci dne, kdy pietně a s láskou vzpomínáme na všechny zemřelé, máme pro vás s předstihem připraveny aktivity, při nichž si můžete vyrobit a odnést domů malý, netradiční, nebo naopak tradiční dušičkový výrobek. Datum této aktivity bude na našich stránkách a plakátech ještě upřesněn.

6. listopadu se sejdeme v Moštárně Hejnice, abychom si početli v prozaických dílech Karla Čapka. Na řadu přijdou nejen úryvky s pohádkovou tematikou, ale též cestopisy, fejetony a povídky. Těšit se můžete na profesionální přednes herce a moderátora, pana Jarka Hylebranta.

Koncem listopadu (nejspíše 28. nebo 29. 11. 2015) pro vás máme přichystáno adventní tvoření. S námi si kreativně a s fantazií můžete vyrobit vánoční nebo adventní svícen, ozdobu či jiný výrobek. Dýchne na vás tak již nejen sváteční nálada krásných Vánoc, ale i kouzlo tichého adventního období.

Všem příznivcům našeho spolku, ale zejména všem občanům města Hejnic přejeme příjemné prožití doby prázdnin a času dovolených a hlavně mnoho sluníčka a dobré nálady do dalších dní.

 

Vaši Společně pro Hejnice.!!! Pozor změna !!!

Z důvodu nemoci se "Počteníčko" tuto sobotu 25. 4. 2015 neuskuteční. Program proběhne v náhradním termínu, o kterém Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.
Děkujeme za pochopení.Chystáme pro Vás

"Počteníčko", v hejnické Moštárně, které proběhne v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat. Těšit se můžete na zajímavý výběr z děl Karla Čapka.
Přednes: novinář, moderátor, scénárista, mladý a talentovaný herec Jarek Hylebrant (7 dní hříchů)


Putování za velikonočním zajíčkem

Na první jarní den (alespoň podle učebnic) proběhl na zahradě Mateřské školky Zvoneček 1. ročník akce Putování za velikonočním zajíčkem. Připraveny byly tvořivé dílničky, ve kterých si děti ze sena mohly vyrobit velikonoční zajíčky a kukřátka, z připravených větviček břízy si šikovnější děti nebo maminky mohly odnést domů malý velikonoční věneček, z čerstvě nařezaných proutků si pak tvořivější a šikovnější z tatínků mohli uplést a nebo naučit se plést pomlázku (s ozdobnou rukojetí i bez). Na výtvarném stanovišti jsme si vyzkoušeli obalování a malování vajíček netradičními technikami a pro nejmenší děti zde byli připraveni zajíčci i vajíčka z papíru, jež čekali jen na správného malíře a omalovánkáře. Celou akci doprovázelo i několik zajímavých sportovních aktivit, jako např. skákání v pytli, vožení velkého vajíčka v kolečku, nošení vajíček na lžíci s cílem překonat různé překážky, jízda na koloběžce nebo na odrážedle apod. Na akci nechybělo ani občerstvení v podobě velikonočních jidášů, mazanců a hlavičky upečené z čerstvě natrhaných kopřiv. Vyvrcholením celé akce pak byl boj o nadílku zajíčka, jenž ponechal pro šikovné děti v areálu před knihovnou spoustu velikonočních sladkostí. Celou akci doprovázelo nejen výborné počasí, ale též dobrá nálada pořadatelů a chuť aktivně dětem zpestřit předčas jedněch z nejkrásnějších svátků v roce.
Nezbývá než jen ještě jednou všem účastníkům i organizátorům poděkovat za příjemně strávené odpoledne a těm, kteří nepřišli, vzkázat pozvání: přijďte příští rok, budeme se na Vás moc těšit!

 

Maškarní ples

Dne 28. 2. 2015 proběhl v odpoledních hodinách na Základní škole v Hejnicích 13. ročník Maškarního plesu. Tématem letošního plesu bylo „Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“. Pořádali jej žáci základní školy pod vedením svých třídních učitelů a za pomoci ostatních pedagogických i nepedagogických kolegů a přátel školy. Ples byl velmi vydařený, o čemž svědčila jeho hojná účast. Sponzorem tohoto plesu byl pan Tomáš Štainbruch, SRPDŠ při ZŠ a MŠ Hejnice a spolek Společně pro Hejnice. Všem sponzorům veliké poděkování a organizátorům přání všeho dobrého při organizování dalších úspěšných akcí.

  


Dne 4. 12. 2014 byla Mgr. Janem Kašparem svolána ustavující schůze k založení spolku Společně pro Hejnice. Všichni účastníci souhlasně odhlasovali znění programu, schválili stanovy spolku a vyjádřili souhlas s dalšími aktivitami a prací spolku.

Členy výboru jsou Mgr. Jan Kašpar, pan Jiří Horák a Ing. Michaela Štainbruchová, jež je zároveň předsedkyní spolku.

Spolek se nadále bude scházet v pravidelných intervalech a rozhodovat o dalších činnostech a aktivitách vedoucích ku prospěchu města a jeho obyvatel.


 

Putování za velikonočním zajíčkem

 proběhne 21. 3. 2015 od 14 do 16 hod. na zahradě MŠ 2, v případě nepřízně počasí v jejích prostorách.
 Těšit se můžete na tvořivé dílničky, sportovní hry, soutěže i vyhodnocení se zajímavými cenami.

Veselé velikonoce

 

 

 

Děkujeme všem voličům, kteří přišli k volbám a zejména těm, kteří nás podpořili a vyjádřili nám svoji důvěru.


Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva města Hejnice

 

 

***

 

 

SNK „Společně pro Hejnice“ Vás srdečně zve na
   
Setkání s občany

ve středu 8. 10. 2014 od 18.00 hod v MOŠTÁRNĚ
a
ve čtvrtek 9. 10. 2014 od 18.00 hod v KINĚ Hejnice.

Dáme prostor Vašim námětům, připomínkám i dotazům!  
Nebojte se vyjádřit svůj názor.
Přijďte, rádi si s Vámi popovídáme!

 

 

***